Persberichten

Wake Zeist 1 Maart 2020

Graag uw aandacht voor onderstaand persbericht maar eerst een vraag.

Doet u mee en organiseert u 1 wake per jaar met een ervaren waker? We hebben u nodig!

Wake Zeist 1 Maart 2020

Het volk van de Jezidi’s. Weet u nog hoe zij geknecht werden terwijl de wereld toekeek?

Wat zal een vluchteling met die achtergrond blij zijn geweest toen hij/zij in Europa aankwam.

Maar hoe veilig zijn ze dan?

WakeZeist gaat door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.

Komt u ook weer op de eerste zondag van de maand om 16.30 uur?

Neem bloemen mee! Neem mensen mee!

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg,

vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg.

Bus 56 A’foort – Zeist info: 0629025008 en www.wakezeist.nl

Wake Zeist 2 Februari 2020

Een Jaar geleden kwam het kinderpardon als een blijde boodschap voor veel gezinnen. Inmiddels wordt er natuurlijk weer uitgezet, en dat zal ook niet stoppen. Maar vaak ook op onbegrijpelijke gronden en naar onveilige landen. 
 

Kerken uit Zeist, Baarn en Culemborg gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet. De wake is voor ALLEN  die zonder strafblad eindeloos vastzitten.

Komt u ook weer op de eerste zondag van de maand om 16.30 uur?

 

Neem bloemen mee! Neem mensen mee!

 

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg,

vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg.

Bus 56 Amersfoort – Zeist  info: 0629025008 en www.wakezeist.nl

Wake Zeist 5 januari 2020

In het nieuwe jaar is de samenstelling van de wakegroep veranderd. De organisatie is deze keer door wakers uit Culemborg. Omdat de situatie hetzelfde is in vreemdelingendetentie: mensen zitten onterecht gevangen, en gezinnen worden uitgezet vanuit Zeist.

Wij gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.

Komt u ook weer op de eerste zondag van de maand om 16.30 uur?

Neem bloemen mee! Neem mensen mee! Neem licht mee.

En mocht u actief willen zijn in een volgende wake, vertel het ons.

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg,

vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg.

Bus 56 A’foort – Zeist info: 0629025008 en www.wakezeist.nl

Extra wake zondag 15 december 18:30

Op dit moment zitten in kamp Zeist drie gezinnen met kinderen. Naast het Iraanse gezin waar afgelopen maandagavond een wake voor is gehouden, zijn er twee Afghaanse gezinnen bijgekomen.

Van één van de Afghaanse gezinnen is bekend dat zij (net als het Iraanse gezin) bekeerde christenen zijn.

 In overleg met de dominee van Noard-Burgum (Friesland) en Esther van Dijken is besloten komende zondagavond  wéér een extra korte wake te houden met aansluitend een voettocht, als u mee wilt, naar het ommuurde deel van kamp Zeist te houden en daar de namen van alle kinderen te roepen en "We shall overcome" te zingen.

Ik nodig jullie uit te komen als je kunt (de weg is op sommige stukken aardig modderig, trouwens).

Wake Zeist, Burgerinitiatief Kinderpardon 

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg,

vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg.

Bus 56 A’foort – Zeist  info: 0629025008 en www.wakezeist.nl

Ingelast: extra Wake

Extra Wake Zeist 9-12-2019

Op dit moment zit in detentiecentrum Zeist een gezin met moeder met 2 kinderen vast. Zij dreigen op dinsdag uitgezet te worden naar Iran en overgeleverd te worden aan een repressief regime. We organiseren maandagavond een wake omdat dit niet ongezien mag gebeuren. Start 19.30 uur

Aan het eind van de wake lopen voor wie wil en kan om het detentiecentrum heen. Zorg voor warme kleding en stevige schoenen.

Neem bloemen mee! Neem mensen mee!

Organisatie: Raad van kerken Zeist, Soest, burgerinitiatief kinderpardon e.a.

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg,

vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Recht, eerste weg links.

Bus 56 A’foort – Zeist www.wakezeist.nl Facebook:

Wake Zeist 1 december 2019

Graag uw aandacht voor onderstaand persbericht:

Wake Zeist 1 december 2019

AZC ’s in het land zitten bomvol. Asielzoekers met goede kansen moeten vaak meer dan een halfjaar wachten op behandeling van hun asielaanvraag. Deze situatie druist in tegen de wens om zaken snel af te handelen. En het laat mensen zonder noodzaak en zonder duidelijkheid wachten. Wachten. Wachten, het leven van een mens op de vlucht…

De Raden van Kerken van Zeist en Soest gaan door met het organiseren van de maandelijkse wake op iedere eerste zondag van de maand, een teken aan de politiek dat het vreemdelingenbeleid anders moet.

Komt u ook weer op de eerste zondag van de maand om 16.30 uur?

Neem bloemen mee! Neem mensen mee! Neem licht mee.

En mocht u actief willen zijn in een volgende wake, vertel het ons.

Detentiecentrum Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg,

vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist afslag Soesterberg.

Bus 56 A’foort – Zeist info: 0629025008 en www.wakezeist.nl