200 x Wake Zeist 3 juli 2022

Elke 1e zondag van de maand staan we stil.
Bij vreemdelingendetentie.
Bij mensen die zonder strafblad achter slot en grendel zitten.
Bij levens die stilstaan buiten ons blikveld.
Bij Human. Bij Rights.

Op 3 juli is dat voor de 200ste keer. Een moment om bij stil te staan.
Sprekers zijn de Koos Janssen, Burgemeester van Zeist, Rikko Voorberg, theoloog/activist en Esther Bijmolt, Kinderpardon.

Wij zamelen geld in voor een attentie voor de kinderen die er op dat moment verblijven, en voor Meldpunt Vreemdelingendetentie, die een helpdesk heeft voor vreemdelingen in detentie met een gratis telefoonnummer. Zij helpen gedetineerden daadwerkelijk bij klachten en problemen en kennen de situatie van binnenuit. Ondersteunt u de actie als
waker of sympathisant of met uw kerk?

Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist
NL25 INGB 0007 4540 20 o.v.v. (200e) Wake Zeist. De stichting maakt de verzamelde giften over naar het aangegeven doel.

Kom ook, neem mensen mee, neem witte bloemen mee en uw eigen picknickmandje als u mee wilt doen aan onze picknick na de wake.
Parkeren op de Kampweg, er is plaats voor enkele auto’s voor het hek.

Start 16.10 uur we verzamelen hoek Kampweg – Richelleweg (net na de brug)
We lopen gezamenlijk naar het Detentiecentrum Zeist
Richelleweg 13, Soesterberg,
vanuit Soest aan de overkant van de A28.
Vanaf Zeist afslag Soesterberg. Bus 56 Amersfoort – Zeist
inf. 0629025008 of 0622069244

De wake wordt georganiseerd door Wake Zeist, van kerken en mensen uit Zeist, Baarn, Culemborg. Iedereen die zich aan wil sluiten, is welkom.