Subsidie voor activiteiten voor (Afghaanse) vluchtelingen

Beste mensen,

Uw gemeente bevindt zich in de buurt van een plek waar Afghaanse vluchtelingen worden opgevangen, of een noodopvang is of komt.

Nu er groepen Afghaanse vluchtelingen en evacués naar Nederland komen kunt u meehelpen:

Wilt u een ontmoeting of activiteit starten door of voor Afghaanse (of andere) vluchtelingen in Nederland, maar ontbreekt het u aan financiën? Meldt dan nu uw initiatief aan bij Wijdoenmee! Wijdoenmee steunt kleine initiatieven die een groot verschil maken voor nieuwkomers.

Meer over dit initiatief van Wijdoenmee:

De afgelopen maanden hebben de Taliban zoals bekend in snel tempo de macht in Afghanistan overgenomen. Dat betekent een instroom van Afghaanse vluchtelingen voor wie het bewind van de Taliban levensgevaarlijk is. Het gaat onder andere om Afghanen (en hun gezinnen) die voor de Nederlandse troepen en ambassade hebben gewerkt, maar ook om andere mensen die ernstig gevaar lopen door de Taliban.

Gevlucht voor geweld en op zoek naar een veilig bestaan komen deze dagen vrouwen, mannen en kinderen uit Afghanistan in Nederland aan die een asielaanvraag doen. We horen in het nieuws de verhalen van mensen die terecht komen in het overvolle AZC in Ter Apel en voor wie nu andere plekken worden gezocht. Een dak boven je hoofd is het eerste wat je nodig hebt. Maar dan begint het pas. Een leven opbouwen in een nieuw land, vaak ver van familie en vrienden en in alle onzekerheid over hen en de toekomst van hun land.
Wil jij iets doen?

Je kunt je voorstellen dat deze mensen informatie en hulp nodig hebben bij het vinden van hun weg in Nederland en dat zij (en vooral ook hun kinderen) wel wat afleiding kunnen gebruiken in de vorm van ontmoetingen of activiteiten.

Wil jij een initiatief starten door of voor Afghaanse (of andere) vluchtelingen in Nederland, maar ontbreekt het je aan financiën? Meld dan nu je initiatief aan bij Wijdoenmee! Wij steunen kleine initiatieven die een groot verschil maken voor nieuwkomers: zo kun je snel je idee werkelijkheid maken.

Ben je een initiatiefgroep, stichting of vereniging, kijk dan meteen of jullie initiatief bij ons thuishoort. Je kunt dan direct een aanvraag doen.
PS: U kunt ook meehelpen met opvang: Help mee hen op te vangen. Via www.takecarebnb.org kunt u Afghaanse vluchtelingen die al door de procedure zijn een logeerplek aanbieden voor drie maanden. Takecarebnb werkt samen met het COA.

Hartelijke groeten,

Karel Jungheim
Medewerker kennisplatform – vluchtelingen
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
Telefoon: +31 30 880 1880