6 maart 2022

Gekleurd door de oorlog in Oekraïne

Het volgend eeuwenoude gebed bidden wij met alle volken.:

Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons.:

(Geluidsfragment Oekrains Kyrië.) .

De president is niet Rusland. En als er iets is in Rusland waar je trots op kunt zijn, dan zijn het de 6824 mensen die zijn gearresteerd die de straat op gingen met uithangborden met ‘Geen oorlog’ erop. Om de oorlog te stoppen, moeten we de gevangenissen vullen met onszelf. Alles heeft een prijs en nu, in de lente van 2022, moeten we die prijs betalen. Er is niemand die het voor ons zal doen. Laten we niet alleen tegen de oorlog zijn, maar laten we tegen de oorlog vechten.” Waarop hij zijn volk oproept om dagelijks van smiddags 4 tot 7 te protesteren op elk plein.

Situatie NU

Allereerst Mooi nieuws van de oorlog. Het is prachtig om te zien hoe Nederland reageert op de noden van Oekraïners op de vlucht. De vluchtelingen onderweg worden vriendelijk behandeld en geholpen. Veel mensen bieden onderdak als het nodig blijk. Voor ik hierheen ging vanmiddag zag ik een foto van een lange rij buggys en kinderwagens die Polen achterlieten voor Oekraïense moeders op de vlucht.
Blijkbaar zijn Oekrainse vluchtelingen anders dan Syrische.. er is geen spoor van angst of argwaan. Slechts enkelen roepen dat Nederland vol is.

Mooi. Iets heel anders, omdat we hier staan voor de vreemdelingen in detentie.

Sinds 1 januari 2021 is er binnen de Commissie van Toezicht van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) een eigen beklagcommissie ingesteld. Ingeslotenen kunnen hier een klacht indienen over het vervoer door DV&O naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of de ambassade.

Deze nieuwe Commissie van Toezicht is dus een ander type commissie dan die waar wij normaliter mee te maken hebben, zegt meldpunt vreemdelingendetentie. Zij behandelen namelijk klachten over vervoer van klagers uit álle justitiële instellingen en er is geen mogelijkheid tot bemiddeling. Alleen over drie specifieke onderwerp is beklag mogelijk:

  1. het onderzoek aan lichaam en kleding voor of na vervoer;
  2. de toepassing van geweld en geweldsmiddelen tijdens vervoer;
  3. de toepassing van vrijheidsbeperkende middelen door DV&O medewerkers, zoals handboeien, broekstok of bodycuff.

De klachtenprocedure werkt als volgt. Een ingeslotene kan binnen 7 dagen na het vervoer naar het ziekenhuis, ambassade of rechtbank het beklagformulier invullen en deze indienen bij de commissie. Die leest het en beslist of de klacht op een zitting zal worden behandeld. Zittingen vinden plaats in de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht. Tijdens de zitting krijgen zowel de klager als de directie van de DV&O de mogelijkheid om mondeling extra toelichting te geven. Hierna zal de beklagcommissie binnen enkele weken een oordeel geven.

Het Meldpunt heeft sinds januari meerdere klachten ingediend over geboeid vervoer en de schending van de medische privacy van ingeslotenen. Van deze klachten zal in mei de eerste door de nieuwe beklagcommissie worden behandeld.

Deze en andere ontwikkelingen leest u op de site van Meldpunt Vreemdelingendetentie.