Vluchtelingenwijzer

Informatie vluchtelingen en asielzoekers Zeist

In Zeist en omgeving zijn veel asielzoekers en vluchtelingen. Ze komen uit verschillende landen en zijn om verschillende redenen hierheen gevlucht. De grootste groep vluchtelingen komt uit Syrië vanwege de oorlog in hun land. Verder zijn er Eritreeërs, Afghanen, en in mindere mate Irakezen, Iraniërs en mensen uit andere gebieden.

Wat kunt u doen? Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Vrijwilligerswerk,
  • Spullenhulp,
  • Woonruimte aanbieden,
  • Geld doneren

In rood is aangegeven welke steun vanuit kerk en samenleving kan worden geboden.

Wat eerst nodig is hangt af van de fase van de procedure waarin men zit.