Wake Zeist

Stilstaan voor vluchtelingen

Elke 1e zondag van de maand staan we stil.
Bij vreemdelingendetentie.
Bij mensen die zonder strafblad toch achter slot en grendel zitten.
Bij levens die stilstaan buiten ons blikveld. 
Bij Human. Bij Rights.

Wij hielden voor het eerst een wake in november 2005, toen na de Schipholbrand 11 doden te betreuren waren, en mensen na de ramp werden overgeplaatst naar Zeist.

Wij zullen waken zolang er mensen zonder strafblad in Zeist vast zitten, namens de Raad van Kerken Zeist en Soest/Soesterberg.

Hebt u interesse in onze persberichten, meld u dan aan via de contactpagina.

Informatie over de betrokken instanties en het vluchtelingenwerk in Zeist staan op de vluchtelingenwijzer.

Detentiecentrum exposeert ihkv Kerk & Kunst: "Vonk!" op 21 mei 2016

Telefoonkaartenactie voor vreemdelingen in detentie

Telefoonkaartenactie voor vreemdelingen in detentie

Ook dit jaar willen we met Kerst alle vreemdelingen in detentie een telefoonkaart willen geven.

Zeker rond Kerst en Oud- en Nieuw is het voor de ingesloten mensen van groot belang om hun familie en vrienden te kunnen bellen. Maar bellen (via een officiële telefoon, mobieltjes verboden) kost geld. Daarom is een telefoonkaart een zeer welkom cadeau. Er zitten momenteel ongeveer 155 mensen in Zeist. Dit is buiten de gezinnen in de gezinsopvang gerekend. Ook zij hebben onze aandacht.

Doet u (weer) mee? Uw kunt uw bijdrage graag overmaken aan:

Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist (SAVIZ) 

Bankrekening 7454020

IBAN NL25INGB0007454020

Onder vermelding: telefoonkaarten

NB adresseer volledig, inclusief de woorden In Zeist, anders komt het geld terug.

Raden van Kerken Zeist, Soest en Soesterberg

Wake Zeist op tv

De wake in de stromende regen van december 2014 speelde een rol in het EO-programma Geloof en een Hoop Liefde van 12 februari 2015. Klik hier en kijk de uitzending terug.

125 Wakes in de pers - AD -

Op 7 maart 2016 is van Femke Remmers een artikel over 125 Wakes in het Algemeen Dagblad verschenen. 125 wakes voor gedetineerde vluchtelingen in Zeist