Situatie Nu

Uitgesproken door Gijs Wildeman op de wake 5 mei 2024

Vandaag 5 mei 2024 , vieren we onze bevrijding. Vanzelfsprekend dat vieren toch? We waren vijf jaar van 1940 – 1945 bezet door het nazi regiem van de Duitsers. Meer dan 100.000 Nederlandse joden, Sinti’s en Roma’s zijn op
beestachtige wijze behandeld en vergast, vermoord in de vernielingskampen zoals Auswitschz, Sobibor, en meer In
totaal waren er rond de 250.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Duizenden buitenlandse soldaten lieten het leven om
ons te bevrijden. Ja, dan mag je dankbaar zijn en dan kun je de vrijheid vieren. Laat het rood, wit en blauw wapperen.

En toch hebben mensen ook soms moeite om het te vieren. Want 79 jaar na onze bevrijding is er volop oorlog. Tussen
Rusland en Oekraïne tussen Israel en Hamas waar Palestijnse burgers de dupe van zijn, alles kwijt en honger. In
Soedan is een burgeroorlog en miljoenen mensen moeten vluchten. Doodgaan in de Sahel landen is er elke dag en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En je voelt het in die 79 jaar van vrede dat de oorlog weer dichtbij is. Reden te meer om die vrijheid vast te houden. En dat we ook anderen de vrijheid gunnen. Aan vluchteling bijvoorbeeld, wan let
wel, je vlucht niet zo maar voor de lol. Nee, ze komen uit oorlogsgebieden en van plekken waar de honger is en armoede. Vluchten en in handen van mensensmokkelaars, neer gezet op gammele boten met een grote kans dat je kunt verzuipen en als je het dan al haalt kom je in smerige kampen terecht, vol en de hygiëne is ver te zoeken. Het lijken soms wel concentratie kampen.
En hier in Nederland waar we onze vrijheid vieren zijn er politieke partijen al maanden bezig om van alles te bedenken om de vluchtelingen opvang te stoppen de grens te sluiten en nog liever ze uit te zetten. Je schaamt je toch
rot als Nederlander vooral op Bevrijdingsdag En die partijen weten toch dat er Europese regels zijn waar je je aan te houden hebt. Gastvrij Nederland? Hoe onfatsoenlijk we waren tegen die paar Nederlandse Joden die terug kwamen, we woonden al in hun huizen en gebruikten het meubilair. We lieten ze nog boetes betalen die ze voor de oorlog gekregen hadden.
Vrijheid, ja zeker voor ons zelf. Voor de vluchtelingen moest er zelfs een wet komen om gemeenten te dwingen ze op
te nemen. Ik lees en hoor wel dat je de herdenking van WO II op 4 mei niet moet verwarren met andere zaken. Ik durf dan te zeggen dat je de ogen sluit voor de werkelijkheid. We herdenken toch ook de schatoffers van de Vredesmissies in Korea, Libanon, Afghanistan, Mali en meer. Altijd weer oorlog. Twee of meer partijen die elkaar naar het leven staan. En vaak ook nog met de gedachte dat de Eeuwige aan hun kant staat. Maar de Eeuwige vindt oorlog zinloos het geeft allen maar verdriet. En de hoge dames en nog veel meer de Hoge heren bedenken die strijd en de kleine mens is de dupe. De soldaat sneuvelt en de burger lijdt honger en moet vluchten. Dat zijn dan toch mensen die je op moet vangen waarvoor je bezig moet zijn. Die recht hebben op een eerlijke procedure en Gelukkig is er dan
Vluchtelingenwerk Nederland. In 2023 werden er 73.000 personen geholpen met de asielprocedure, 37000 mensen werden maatschappelijk geholpen om zich maatschappelijk te settelen. En voor 4000 mensen werd gezinshereniging aangevraagd. En zeker er zijn heel veel mensen die gastvrij willen zijn.
Veilige en georganiseerde duurzame migratie is wat Europa moet doen in het belang van de landen zei Paus Franciscus vorig jaar tegen groepen jongeren. Anders bestaat het risico dat de toekomst van mensen wordt uitgewist en barrières rechtvaardigt en zo levens verbrijzeld worden aldus de Paus.
Alle mensen moeten in vrijheid worden geboren en hebben recht op leven in veiligheid. Als je slachtoffer bent heb je het recht om naar een ander land te gaan en te vragen jou te beschermen.
Laten we geloven en hoe dan ook blijven hopen dat eens de dag zal komen dat de zwaarden zijn omgesmeden tot ploegijzers en allen die na ons komen niet meer weten wat oorlog, honger en geweld en discriminatie is. Vluchten niet meer nodig is. En wij hier niet meer hoeven te staan.