Haagse Gemeenschap van Kerken luidt noodklokken voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Op dinsdag 29 september om half tien ‘s ochtends luiden de kerkklokken rond het Plein in Den Haag acht minuten en 20 seconden.

Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie #500kinderen (), 173 gemeenten en 5 provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, (oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en noodhulporganisaties.

Om half tien overhandigen 12 organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en Kerk in Actie, deze petitie aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer.

Ds. Derk Stegeman van de Protestantse Kerk Den Haag zegt: “We hopen dat onze noodklokken niet alleen op het Plein maar in heel Nederland te horen zullen zijn, en dat veel plaatselijke kerken dit gebaar over zullen nemen. Op een ander moment van de dag willen we vanuit de Haagse Gemeenschap van Kerken ook een wake houden. Waken, dat betekent voor mij wakker zijn, alert blijven en oog hebben voor mensen in nood. Waken is een verbindend gebeuren: iedereen, christelijk, anders religieus of niet-religieus kan eraan meedoen en wakker blijven, waken. Laten we ons hart openen voor de kinderen uit Griekenland!”

Luid de klokken – open de kerk

Doet u ook mee? Wat zou het mooi zijn als in vele gemeenten in Nederland om 9.30 uur de kerkklokken worden geluid – en wakes worden gehouden.

We hopen dat u hieraan mee wilt doen, ook al is de voorbereidingstijd erg kort. Alvast bedankt en heel fijn als u een foto van uw lokale activiteit met ons wilt delen (#500kinderen)!

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken in tijden van corona

Een update over migratie in tijden van corona van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.

Op 17 maart 2020 heeft de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) een notitie uitgebracht waarin zij een aantal onderwerpen identificeert die een prominente rol zullen spelen in de discussie over de toekomstige invulling van het migratiebeleid. De notitie ‘Oproep tot een duurzaam migratiebeleid’ is gericht aan de programmacommissies van de politieke partijen en is bedoeld om hen te ondersteunen bij het formuleren van een doordachte visie op het te voeren migratiebeleid bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s. De thema’s zijn gebaseerd op adviezen en rapporten die de ACVZ de afgelopen jaren heeft uitgebracht en bieden daarmee een quick view op het werk van de ACVZ.

Klik hier voor de notitie

Extra wake voor Afghaans gezin

Tientallen Friezen uit Burgum en omgeving zijn zondagavond naar het detentiecentrum in Zeist gekomen om een Afghaans gezin te steunen. Het gezin is uitgeprocedeerd en dreigt te worden uitgezet.

De NOS doet hier verslag van in het volgende artikel en op de radio.

Ook andere media schrijven hier over zoals

Een gezin is alvast gedetineerd om een gedwongen terugkeer naar het land van herkomst (Afghanistan en Iran) mogelijk te maken. Om deze families met kinderen van 8 tot 18 jaar te ondersteunen, houden we een wake bij kamp Zeist. Juist in de tijd van Kerst willen wij de ontmoeting met het bedreigde kind niet uit de weg gaan. Kerst is een feest van liefde en vrede voor ons allemaal.

Viering omgekomen vluchtelingen

Aan het eind van het kerkelijk jaar staan kerken op vele plaatsen stil bij de overledenen. Gedenk ook de omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Verhalen over overleden migranten nemen een belangrijke plaats in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. In 2018 kwamen wereldwijd 4.737 mensen om (missing migrants IOM) en in 2019 tot 19 augustus al 1.675.

Wat doet Kerk in Actie?
In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. Ook werken we aan een beter beleid voor vluchtelingen en geven advies aan plaatselijke kerken. Meer informatie over alle activiteiten op kerkinactie.nl/vluchtelingen.

Brief van Coalitie Geen Kind in de Cel aan de Tweede Kamer

Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland, heeft op 28 juni een brief aan de tweede kamer geschreven, in afwachting van hun Algemeen Overleg (AO) Vreemdelingen-en Asielbeleid,waarin ze een aantal suggesties geven met betrekking tot de bewaring van kinderen in vreemdelingendetentie. Deze suggesties zijn met specifieke aandacht voor:
(a) de duur van de detentie
(b) alternatieven
(c) de wijze van uitzetting en
(d) de discrepantie die dreigt te ontstaan voor toepassing van dwangmaatregelen bij kinderen in de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring.

De Coalitie Geen Kind in de Cel is zeer bezorgd over het feit dat alleenstaande kinderen lange tijd gedetineerd worden. Lees hier het hele artikel.

U kunt de brief hieronder lezen.

Lessen Schipholbrand in de wind geslagen

Nederlandse centra voor vreemdelingendetentie hebben nauwelijks lessen geleerd van de dodelijke Schipholbrand van elf jaar geleden. Dat concluderen Amnesty International, Stichting LOS en Dokters van de Wereld in het vandaag verschenen rapport Brand in het detentiecentrum Rotterdam. Afgelopen mei was er brand in het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam. Het optreden tegen die brand en de nazorg voor de gevangenen vertoonden ernstige gebreken, zo blijkt uit het rapport. Mensen zijn later dan nodig uit hun cel bevrijd, in ieder geval vijf mensen werden naar aanleiding van de brand voor straf in een isoleercel opgesloten, geweldgebruik door personeel is niet onderzocht, meerdere mensen werden ontkleed en gevisiteerd en er is waarschijnlijk onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid van degene die de brand heeft veroorzaakt.

De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft geen onderzoek naar de brand ingesteld.

Lees hier het volledige rapport Brand in het detentiecentrum Rotterdam

Schipholbrand

.

interieur na brand, ANP

Bij de Schipholbrand was een brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost op 27 oktober 2005, waarbij elf gedetineerde vreemdelingen om het leven kwamen.

Veel kritiek kreeg de opvang van vreemdelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers naar aanleiding van gebeurtenissen zoals de `Schipholbrand’. Bij de brand in het cellencomplex op Schiphol-Oost op 27 oktober 2005 kwamen elf gedetineerde vreemdelingen om het leven. Hun herkomstlanden waren een typerende staalkaart: Oekraïne, Suriname, Bulgarije, Libië, Turkije, Roemenië, Georgië en de Dominicaanse Republiek.

Schipholbrand: rapporten

In september 2006 leidde een zeer kritisch rapport over de Schipholbrand, dat de overheid verantwoordelijk stelde voor grove nalatigheid, tot het vertrek van twee ministers. Amnesty sprak zorg uit over berichten dat overlevenden van de brand elders werden geplaatst, maar nog altijd gedetineerd waren. In oktober 2008 kregen zestien overlevenden alsnog ieder een schadevergoeding van 10 duizend euro. Amnesty deed onderzoek naar toedracht van de brand en het verlies van mensenlevens en naar de achtergronden van de vreemdelingen, waaronder hun herkomstland en individuele omstandigheden, en legde een groot aantal vragen voor aan de overheid en een onderzoekscommissie. Onder meer beschouwde Amnesty de detentie van verscheidene vreemdelingen als onrechtmatig.