RECHTEN VAN DE VREEMDELING

september 2013

Volgens TV programma De Vijfde Dag woensdag  jl. heeft de IND tussen Kerst en Oudjaar een doodziek meisje uit Georgië uitgezet met haar familie naar Polen. Bij Renata Agamiryan (6 jaar) werd een dag later acute leukemie geconstateerd. Wegens het negeren van hulpverzoeken overweegt een Poolse mensenrechtenorganisatie een rechtszaak aan te spannen tegen de Nederlandse staat. In de op gang komende discussie, zegt staatssecretaris Teeven in de Volkskrant van eergisteren, dat er geen bezwaar was om Renata uit te zetten, want:” Binnen de EU . kunnen we ervan uitgaan dat goede medische zorg in alle lidstaten gegeven wordt. Alleen als iemand iets heeft waarvoor direct ingrijpen noodzakelijk is, zoals  bij een hartinfact, dan wordt de vlucht uitgesteld.” Als de ouders 5 dagen later bij de dokter waren gekomen, had zij het volgens de Poolse artsen niet overleefd. Moeten we ernstige zorgen hebben over de medische zorg hier en in de andere 3 detentiecentra? Bijna de helft van de klachten ingediend bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie van stichting LOS gaat over de medische zorg.

Terwijl  we in Nederland om de beurt vakantie houden, voor zo ver dat ons mogelijk is, gaat het opgesloten houden van ongedocumenteerden  gestoord door.                   30°C  in de cel?

Staatssecretaris Teeven zit in de zomerse hitte zich waarschijnlijk suf te peinzen hoe hij het toch al ongehoord humane vreemdelingenbeleid en  detentiebedrijf in ons land op parlementair verzoek humaan kan maken.  We hebben hier tal van mogelijkheden daartoe opgesomd, citerend uit een onafgebroken reeks rapporten, adviezen, onderzoeken en voorbeelden uit andere landen. Die optocht van publicaties gaat door, zoals de wakes op Schiphol, in Rotterdam en hier doorgaan. U weet waarom!

De hooglereraren Staring en van Swaaningen van de Erasmus School of Law vulden een themanummer van het Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit over wat ons hier bijeen brengt. Het buitensluitend beleid van de overheid is blind en doof voor veel onderzoek dat vaststelt dat strengheid in het vreemdelingenbeleid averechts werkt.

Het College Rechten van de Mens geeft recent een lange reeks aanbevelingen Velen klinken ons bekend in de oren.  Voor de Staatssecretaris ongetwijfeld ook. Een greep, soms in mijn woorden:

Verruim het aantal projecten voor alternatieve vreemdelingenbewaring;

Verzeker voldoende zinvolle dagbesteding voor gedetineerden;

Bied hen toegankelijke medische en ook psychiatrische zorg;

Beëindig de vreemdelingendetentie van kinderen;

Trek de voorstellen in voor opslag van biomedische gegevens van vreemdelingen;

Regel dat kosten van een onmisbare medische tolk voor hen worden vergoed;

Breng het fatsoen terug in de visitaties aan het lichaam;

Vreemdelingen moeten altijd veilig aangifte kunnen doen, zonder meteen gedetineerd te worden

Geen strafbaarstelling van illegaal verblijf voor onuitzetbaren.

Positief nieuws:

De aanklacht  tegen de Nederlandse overheid van de Protestantse Kerk in Nederland samen met de Conference of European Churches wegens schending van het Europese Handvest is ontvankelijk verklaard. Het gaat over geen voedsel, kleding en opvang bieden aan mensen die dat nodig hebben. Over enkele maanden volgt een inhoudelijke uitspraak.  In de klacht worden de mensen uit de Vluchtkerk als een van de voorbeelden genoemd.

Wordt vervolgd.