Gebed wake 2 juli 2023

Tijdens de wake klinkt het volgende gebed met gezongen acclamatie:
Wij bidden U God, voor iedereen die ontheemd is. Dat vluchtelingen,
vreemden geen niemanden worden. Dat ze de kracht en de moed mogen
ontvangen om door te gaan. Dat zij de hulp ontvangen om een plek te
vinden waar ze thuis kunnen zijn.
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.
Wij bidden U God, voor mensen die verantwoordelijkheid dragen voor het
asielbeleid. Dat zij ook hun hart laten spreken, omdat het om mensen gaat
en niet om nummers.
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. Wij bidden U God, voor alle vrijwilligers die zich inzetten om van een huis een echt thuis te maken voor alle mensen die dat nodig hebben. Voor
mensen die hier waken. Dat ze de inspiratie, kracht, energie en voldoe-
ning mogen blijven ontvangen om dit belangrijke werk te blijven doen.
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. Wij bidden U God, voor onszelf. Dat ook wij ons hart mogen openstellen
voor hen die hun land zijn ontvlucht en een onderkomen bij ons zoeken.
We voelen ons vaak zo machteloos. Geef ons de kracht om naar ze toe te
gaan.
Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.
Houd ons gaande God op uw weg van liefde en wijsheid. Verhoor ons
gebed en blijf ons nabij. Amen.